Privacy verklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die PawFive verwerkt van haar cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Als je je aanmeldt voor een dienst van PawFive, of om een andere reden persoonsgegevens aan PawFive verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is: PawFive, website https://www.pawfive.nl, KvK: 80163769. De Functionaris Gegevensbescherming van PawFive is Masha Gubkina. Zij is te bereiken via info@pawfive.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PawFive verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PawFive verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (dit zijn aanmeldgegevens die door je zelf via de website zijn gegeven).
 • Foto’s en video’s van onze activiteiten

Dit betekent dat wij op allerlei passende momenten foto’s en/of video’s willen nemen ter illustratie van onze website, webshop, magazines en/of social media. Als je een foto of een video wilt laten verwijderen, kun je hiervoor een mail sturen naar info@pawfive.nl. Wie bezwaar heeft tegen het maken van een foto of video, kan dat melden bij de fotograaf.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PawFive verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te informeren over de ontwikkelingen bij PawFive
 • Voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten en andere interessante informatie van PawFive
 • PawFive analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • PawFive verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Delen van persoonsgegevens met derden

PawFive deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

PawFive geeft samenwerkingspartner Prins Petfoods inzage in persoonsgegevens van nieuwe leden, om op basis van deze gegevens de kennismakingspakketten te kunnen verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PawFive gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PawFive gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de website van PawFive kunnen ook cookies geplaatst worden door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PawFive en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pawfive.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je klachten hebt over de wijze waarop PawFive je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met info@pawfive.nl.

Heb je eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kun je contact opnemen met info@pawfive.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PawFive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pawfive.nl.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.